Werkwijze organisatie door Huurkraam.nl

Organisatie:

De afgelopen jaren is Huurkraam.nl zich steeds meer gaan richten op het organiseren van markten in de provincies Drenthe, Groningen, Friesland en Overijssel. Wij organiseren markten met als doelstelling een goede mix van branches op de markt te zetten. Wij proberen dus niet zoveel mogelijk kramen op een markt te plaatsen, maar stil te staan bij hoeveel kooplieden er van een categorie bij een markt passen. Het opzetten van een markt is maatwerk en bestaat niet alleen uit het aantrekken van zoveel mogelijk kooplieden en standwerkers.

Het team van Huurkraam.nl vind het belangrijk de gehele dag aanwezig te zijn. Door de opvallende bedrijfskleding zijn wij voor iedereen herkenbaar en aanspreekbaar. Wij zijn er om eventuele problemen op te lossen, maar ook om goed contact met onze standhouders en de bezoekers te onderhouden. Door deze werkwijze kunnen wij snel reageren op actuele zaken. Op deze wijze onderscheiden wij ons van veel van onze collega-marktorganisatoren.

Maatwerk:

Bij het opzetten van een markt kan er in overleg rekening worden gehouden met de lokale middenstand. Bij het organiseren van een markt hoeft het niet zo te zijn dat er concurrentie ontstaat tussen de standhouders en eventuele winkeliers. Ons doel is winkeliers en kooplieden samen te brengen en een aantrekkelijk geheel te smeden, waarmee publiek gelokt kan worden. Wij zijn er van doordrongen dat opvallende reclame-uitingen hierbij onontbeerlijk zijn. Bovendien bieden wij daar waar mogelijk locale verenigingen de mogelijkheid zich op de markt te presenteren aan het publiek.

Ons principe:

Huurkraam.nl huldigt het principe dat de winst die gemaakt wordt deels terug moet vloeien in het bedrijf, waarbij zowel het bedrijf zelf als ook hun klanten "standplaatshouders en marktbezoekers" baat kunnen hebben.

Zo werd in 2010 een zeer krachtig dieselaggregaat aangeschaft zodat op elke locatie een markt georganiseerd kan worden, zonder afhankelijk te zijn van derden voor de stroomvoorziening.

In 2011 werden de oude verdeelkasten "paddenstoelen" vervangen door zes splinternieuwe verdeelkasten, waar met name de foodsector ook kan inpluggen met 16A krachtstroom-aansluiting. Ook werden 60 oude marktkramen vervangen door 80 nieuwe met bovenzeilen in geel-wit-geel, wat een vrolijke, frisse uitstraling geeft. Waar mogelijk worden reclameborden geplaatst van duurzame materialen in een full-color uitvoering.

In 2012 zijn wij gestart met de uitgifte van draagtasjes. De erg sterke tasjes dragen het logo van huurkraam.nl en worden gratis verstrekt aan de standplaatshouders bij ons op de markten. Iedere standplaatshouder ontvangt na betaling van het standgeld een bundel tasjes, elke markt weer. Hierdoor hoeven onze klanten dat verpakkingsmateriaal niet zelf te kopen en de marktbezoekers dragen de gezellige markten van huurkraam.nl uit. Er worden al geluiden opgevangen dat veel marktbezoekers graag terugkomen op de markten van huurkraam.nl. Begin 2014, 2018 én 2019 werd een nieuwe zendingen tasjes besteld, zodat de actie kon worden doorgezet.

In 2014 werd een eigen toilet in gebruik gesteld. Deze wordt ingezet op markten waar zowel water als een rioolput beschikbaar is. In 2019 werd een nieuwe toilet gebouwd dat aan de nieuwste eisen voldoet.

Werving en selectie standhouders:

Medio februari publiceert Huurkraam.nl de marktlijst voor het komende jaar op haar website. Standhouders kunnen vanaf dat moment inschrijven.

Vanaf dat moment publiceert Huurkraam.nl op diverse sites haar markten om dit breed onder de aandacht van standhouders te brengen. Huurkraam.nl beschikt over een database met ruim 2.000 adressen van standhouders die één of meerdere keren per jaar op onze markten staan. Standhouders die hebben aangeven op de mailinglijst te willen worden per mail van de nieuwe markten op de hoogte gesteld.

Bij toewijzing van de door ons te organiseren markten houden wij rekening met anciënniteit (opgebouwde rechten van standhouders) en branchering. Door jarenlange ervaring kennen wij van veel standhouders hun handel, uitpak en uitstraling – iets waar wij rekening mee houden. Ook de ruimte die zij innemen is bij ons bekend.

Als Huurkraam.nl markten overneemt of voortzet gaan wij als volgt te werk: Iemand die vóór de overname altijd al op die markt stond heeft voorrang om in aanmerking te komen voor een plaats. Wij moeten dan wel kennis hebben van zijn of haar anciënniteit. Deze standhouders worden door ons schriftelijk benaderd met een gestelde termijn waarbinnen zij kunnen reageren omdat wij van mening zijn dat wij niet mogen beslissen over de broodwinning van iemand anders. Als niet gereageerd wordt behouden wij ons het recht voor iemand anders uit die branche een plaats toe te kennen.