Informatie voor standhouders:

Standhouders:

Wij verlangen:
* geen reclamegeld / promotiekosten / PR-bijdrage
* geen braderiebijdrage
* geen inschrijfgeld
* geen borg
* geen administratiekosten
* wél uw komst nadat u hebt ingeschreven en u een plaats is toegewezen

Net als in winkelcentra zult ook u niet als enige in uw branche of categorie uw product verkopen tijdens de markt. Brancheren geeft veel verwarring. Het betekent niet overal één van, maar een gezond evenwicht per categorie in verhouding tot de markt. Een gezonde concurrentie is dus ook op de braderieën van Huurkraam.nl een normaal verschijnsel.


Prijzen braderie en jaarmarkt 2024:

4 meter inclusief huurkraam losse meters/(minimum afname 4 meter)

kraamprijs: € 45,=
eigen materiaal, grondplaats per meter: €   7,=

Bovenstaande prijzen gelden voor non-food. Food-prijzen op aanvraag. De prijs van de kraam is inclusief grondplaats. Minimum afname 4 meter voor eigen materiaal.

Let op:

  • Voor Franeker geldt een afwijkende prijs: € 10,= per meter.
  • Ook voor Delfzijl geldt een afwijkende prijs: € 12,= per meter.

 

Prijzen hobby 2024:

Deze prijs geldt alleen voor standhouders die hun eigengemaakte producten zelf op onze markt verkopen en niet als ondernemer staan geregistreerd.

kraam incl. 4 meter grondplaats: € 29,=

 

Er geldt branche beleid, dat wil zeggen dat er een beperkt aantal hobbyisten wordt toegelaten per markt.

Let op: In Franeker en Delfzijl gelden voor hobby de braderie-prijzen.

 

Prijzen vlomarkt 2024:

Kraam vooraf te reserveren, bij alleen grondplaats is reserveren niet nodig. Let op: Op de vlomarkt is alleen handel in gebruikte goederen toegestaan. Partijhandel hoort op de braderie thuis.

grondplaats 5 meter: € 15,=
extra meters, per meter  €   3,=
(maximaal  totaal 10 meter per standhouder)  
kraam incl. 4 meter grondplaats: € 29,=
   
   

Huurkraam.nl-kraam.jpg

Nieuwe markten:

Als Huurkraam.nl markten overneemt of voortzet kan het gebeuren dat u als vaste standplaatshouder van ons een afwijzing krijgt. Dit omdat een handelaar die in het verleden al op de betreffende markt stond bij voorrang gebruik mag maken om in aanmerking te komen voor een plaats. Wij als marktorganisator moeten dan wel door de opdrachtgever van die markt een bevestiging hebben. Deze handelaren worden door ons schriftelijk benaderd met een gestelde termijn, waarbinnen zij kunnen reageren. Als niet wordt gereageerd of bij voldoende ruimte binnen de categorie, bent u als vaste standplaatshouder van Huurkraam.nl als volgende aan de beurt een plaats te krijgen als gevolg van uw aanvraag.

Standplaats:

Huurkraam.nl heeft de vergunning voor het houden van de markt. U heeft voor het innemen van de standplaats op onze markt toestemming nodig van Huurkraam.nl. U kunt uw plaats innemen onder de voorwaarden waarmee u akkoord bent gegaan toen u uw aanvraag indiende. De voorwaarden kunt u hier vinden.

Inschrijven:

Voor het inschrijven voor een markt of braderie kunt u gebruik maken van ons inschrijfformulier. U dient zich er van bewust te zijn dat op al onze markten onze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Privacy:

Huurkraam.nl heeft een aantal privacy-gevoelige gegevens nodig, zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze zijn nodig voor het voeren van onze administratie, zoals branche-indeling. Wij bewaren de gegevens van uw inschrijving maximaal twee jaar. Kwitanties en administratieve documenten bewaren wij conform de wettelijke eisen. Nadat we hieraan hebben voldaan vernietigen wij deze gegevens. Gegevens die wij hebben verkregen zullen wij niet delen met andere partijen zonder uitdrukkelijke toestemming van de betroffen personen, tenzij de wet dit van ons eist.

Reclame blijft ook in 2024 een belangrijk item bij Huurkraam.nl

Onze reclame-uitingen zijn ook in 2024 altijd gericht om publiek naar de markt te lokken, advertenties worden dan ook alleen geplaatst in media waarmee de consument bereikt wordt!

  • een groot aantal sites die overzichten publiceren van evenementen, rommelmarkten, markten, braderieën etc.
  • huis aan huis bladen die worden uitgegeven in de omgeving van de markt.
  • Facebook advertenties in ruime omgeving van de markt.
  • recreatie-kranten in Drenthe voor de vakantiemarkten.

advertenties-huurkraam2019.jpg

 

Eigen voorzieningen:

Huurkraam.nl is in het bezit van een eigen aggregaat waarmee wij de gehele markt kunnen voorzien van stroom. U bent dus niet afhankelijk van particulieren/bewoners in de plaats waar de markt wordt gehouden.

Huurkraam.nl-aggregaat2019.jpg

Verder zijn wij in het bezit van de eigen toiletwagen met waterspoeling: drie damestoiletten, één herentoilet en twee urinoirs. Deze toiletwagen zetten wij zoveel mogelijk in en deze wordt tijdens de markttijden beheerd.

toiletwagen06.jpg