Vlomarkten

Zolder opgeruimd of heeft u overtollige gebruikte spullen? Laat deze niet verloren gaan, maar gun ze een tweede leven. U bent van harte welkom op één van onze vlomarkten!

Vlomarkten 2022:

 

 

Spandoek Huurkraam1.jpg

Aanvullend op onze braderieën organiseren wij op een aantal locaties ook een vlomarkt. Een kraam moet vooraf gereserveerd worden via ons inschrijfformulier.

Prijzen vlomarkt 2022:

grondplaats 5 mtr: € 12,50
extra meters: € 2,50
kraam (incl. grondplaats 4 meter): € 25,=

Op de vlomarkt is alleen handel in gebruikte goederen toegestaan.

Voor reservering van een kraam kunt u het standplaatshouders-inschrijfformulier gebruiken. Hobbyisten en particulieren hebben geen KvK verplichting.


Vlomarkt reglement:

 • Standhouders van de vlomarkt is het verboden uit te pakken vóór de beheerder van de vlomarkt is gearriveerd. U kunt oprijden nadat de marktbeheerder dit aangeeft en u dient met uitpakken te wachten tot het tijdstip dat u een plaats wordt toegewezen.
 • De standplaats krijgt U aangewezen door de marktbeheerder. 
 • Op de vlomarkt mogen uitsluitend gebruikte goederen worden verhandeld. Nieuwe goederen verkopen is niet toegestaan.
 • Ieder die deelneemt aan een vlomarkt van Huurkraam.nl wordt geacht op de hoogte te zijn van dit reglement en hier mee akkoord te gaan.
 • Indien U een kraam nodig heeft, dient u deze vooraf te reserveren. Na afloop van de markt dient U de kraam in goede staat weer af te leveren. Schade toegebracht aan in huur gekregen kramen komen voor rekening voor de huurder. De gereserveerde kraam wordt tot 9.00 uur beschikbaar gehouden. Indien u dan niet aanwezig bent en u hebt zich niet gemeld, dan behouden wij het recht voor om de kraam aan een ander te verstrekken.
 • Wanneer er onverhoopt redenen zijn om vroegtijdig de markt te moeten verlaten kan dit alleen na overleg met de organisatie.
 • Het gebruik van alcohol of geestverruimende middelen door standplaatshouders achter de kraam of in de openbare ruimte wordt door Huurkraam.nl niet getolereerd. Ook alcoholvrij bier wordt door ons niet toegestaan.
 • Wildplassen is niet toegestaan. Huurkraam.nl heeft een eigen toilet waarvan tegen betaling gebruik van gemaakt kan worden, is dit niet het geval dan hebben wij afspraken gemaakt met de plaatselijke horeca.
 • Deelnemers dienen na afloop al hun afval te verzamelen, op te ruimen en zelf mee te nemen.
 • De organisatie kan niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld voor vermissing en/of schade in welke vorm dan ook.
 • Aanwijzingen van de organisatie, politie, brandweer of hulpverleners dienen altijd stipt te worden opgevolgd.
 • De organisatie heeft altijd het recht, deelnemers die zich niet aan de voorschriften houden, te verwijderen en op toekomstige evenementen te weigeren.

In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, is de uitspraak van de organisatie bindend.

Standhouders van vlomarkten die zich niet aan bovenstaande regels wensen te houden worden verzocht aan andere vlomarkten deel te nemen dan die van Huurkraam.nl

Huurkraam.nl-Roden.jpg