Informatie over Huurkraam.nl

Onze onderneming:

Huurkraam.nl is in 2006 opgericht en heeft sindsdien een stormachtige groei doorgemaakt.

In eerste instantie werden kramen geleverd aan diverse jaarmarkten en braderieën in de noordelijke provincies. Op verzoek werden nog datzelfde jaar enige markten georganiseerd. Dit bleek zo succesvol dat wij dit hebben uitgebreid met vakantiemarkten, braderieën, vlomarkten en jaarmarkten in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel.

Sinds mei 2014 zijn Willem en Miranda Struyk en Heleen Hofman toegetreden tot het team van Huurkraam.nl, waarmee dit team samen met Roelof Hofman uit vier leden bestaat.

Werkwijze:

Huurkraam.nl huldigt het principe dat de winst die gemaakt wordt grotendeels terug moet vloeien in het bedrijf, waarbij zowel het bedrijf als ook haar klanten "standplaatshouders en bezoekers" baat kunnen hebben. Zo werden de afgelopen jaren investeringen gedaan in marktkramen, een krachtig dieselaggregaat die een hele markt van stroom kan voorzien, nieuwe verdeelkasten en steeds meer reclameborden van duurzame materialen in full-color. In 2014 stelden wij een eigen toiletwagen in gebruik. Later in het jaar hebben wij de draaimolen Ladybird weer teruggekocht, zodat kindervertier op onze markten gewaarborgd is. In 2012 begonnen wij gratis draagtasjes beschikbaar te stellen aan onze standplaatshouders om op de markten van Huurkraam.nl te gebruiken. Hiermee willen wij onze standplaatshouders tegemoet komen en uniformiteit uitstralen naar de buitenwereld. In 2015 werd een LED-scherm aangeschaft om de aandacht op onze markten en standhouders te vestigen.

Copyright

De inhoud van deze site en de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen en teksten zijn eigendom van Huurkraam.nl. Zonder schriftelijke toestemming vooraf is het niet toegestaan geheel of gedeeltelijk teksten, foto’s of andere materialen te gebruiken.