Afmeldformulier toegewezen markten.

 

Afmelden eerder toegezegde marken:

Afmelden van aan u toegewezen markten kan via ons formulier. U dient echter onze algemene voorwaarden in acht te nemen. Hieronder worden deze voorwaarden weergegeven. Bij inschrijving bent u akkoord gegaan met deze voorwaarden. Voor de duidelijkheid vindt u hieronder deze voorwaarden:

Annuleringsvoorwaarden

Met opgaaf van reden kunt u tot 4 werkdagen voor aanvang van de markt kosteloos annuleren. Tussen 3 en 1 werkdag brengen wij € 15 kosten in rekening. Annulering één dag voor de markt of op de dag zelf betekent dat het hele standgeld in rekening wordt gebracht. Bij in gebreke blijven van deze betalingsverplichting zullen wij de toegang tot onze volgende markten opschorten totdat het verschuldigde bedrag is voldaan.

Afmeldformulier: 

huurkraam.nl - afmelding markt

2022-05-01=Exloo02.jpg

21113ea7-0a1e-422c-a4e0-1c2f0490d209.jpg