Marktorganisatie - ons materiaal:

Verzorgingsgebied

Het verzorgingsgebied van Huurkraam.nl voor wat betreft de organisatie van markten en braderieën ligt voornamelijk in Noord-Oost Nederland.

Huurkraam.nl verhuurt kramen aan standhouders die niet in het bezit zijn van eigen materiaal.

Stroomvoorziening

Huurkraam.nl heeft voor een groot aantal markten een eigen stroomvoorziening. Zo zijn we (meestal) niet afhankelijk van gemeentelijke stroomkasten en/of particulieren.

Kramen

Huurkraam.nl heeft in 2011 nieuwe kramen in gebruik genomen. Onze kramen hebben bovenzeilen van extra zware kwaliteit vinyl.

Mobiel toilet

In april 2014 is het mobiele toilet van Huurkraam.nl in gebruik genomen. Dit toilet kan worden ingezet als wateraanvoer en vuilwaterafvoer beschikbaar is.

  • slide
  • slide
  • slide